Vstup pro abonenty:

Astrologie | Homeopatie | Diagnostika a léčba na dálku | Zajímavosti


Astrologické zajímavosti


Zde podávám možná zajímavý přehled konstelací v nativních horoskopech a k nim procentuálně zastoupených onemocnění


Data pocházejí z mé soukromé databáze mých pacientů a klientů. Tento přehled pro další doplňování a zpřesňování zde pro potřebu mých kolegů astrologů budu pravidelně generovat cca jednou za měsíc. Data zde váženým kolegům i poznatků dychtivé veřejnosti překládám zcela bez komentáře - tak, jak byla automaticky generována mojí soukromou homeopaticko-astrologickou aplikací, kterou jsem si napsal a naprogramoval za účelem porovnávání horoskopů, nemocí, konstelací a homeopatických léků.

Zde v tomto přehledu nerozlišuji pro jednoduchost postavení planet ve znameních ! Jsou brány v úvahu pouze jaksi dopředu vymezené "negativní" a "positivní" aspekty mezi jednotlivými planetami v horoskopech mých klientů a procentuální zastoupení nemocí, které tito klienti s těmito konstelacemi mají či měli. Procentuální výpočty vycházejí vždy z celkového počtu určité konstelace u klientů, jenž je brán jako 100%, a k tomu můj program porovnává, kolik osob s touto konstelací v mé databázi má současně to či ono určité onemocnění a přiřadí je k vypsané konstelaci. Tím jsem se snažil již dopředu eliminovat nerovnoměrné početní zastoupení jednotlivých onemocnění v mojí databázi (například početně v absolutních číslech u mne vedou infarkty a nádorová onemocnění - cca 250 - přičemž například případů obstrukce plic, sebevražd či tuberkulosy se v řadách mých klientů nachází pouze několik - zhruba do čtyřech desítek)

Zde mohou být pro vážené kolegy astrology a léčitele - stejně jako před nedávnem pro mne - zajímavá zjištění, že ne všechny tradičně uváděné kritické konstelace jsou skutečně tak kritické a naopak!

Například nyní mohu namátkou uvést "negativní" aspekt Luna-Mars, kde se vyskytuje u mých klientů velké procento hypertense, zatímco u téže konstelace diagnosa infarkt myokardu, která by měla být dle všech lékařských teorií automaticky skoro vždy důsledkem této zmíněné hypertense, zde je zastoupena o mnoho méně! S jistou opatrností se tedy dá i vyvodit, že zdaleka ne každý, kdo má vysoký krevní tlak a současně je majitelem například semikvadratury Luna v. Mars, musí nutně dostat časem infarkt!
A podobných překvapivých porovnání je zde více. Například zjištění, že i mnoho "kladných" aspektů v horoskopech lidí je provázeno vyšším výskytem některých onemocnění - i když, jak je vidět na rozdílné délce sloupců, "negativní" aspekty v souvislosti s chorobami statisticky v mé databázi převažují.

Databáze, kterou zde hodlám průběžně dále doplňovat o konstelace dalších a dalších klientů a osob, vychází v této podobě z dat narození a chorobopisů cca 480 lidí! (Aby všechna data nebyla vázána pouze na rozmezí jedné či dvou generací, použil jsem i mnoho dat již dávno zesnulých osob s dřívějšími daty narození z osobních horoskopů mého dědečka a pradědečka - a k tomu zde postupně přidávám cca 300 mých minulých i současných klientů). Samozřejmě je nutno vzít v úvahu, že jde většinou o naše pacienty, čili zpravidla výlučně o chronicky nemocné lidi. Jsem si vědom, že v případě zahrnutí poměrné části "úředně zdravého" vzorku populace by možná tato data vypadala o něco méně hrůzostrašně:-). I tak se ale domnívám, že tato data mohou mnohým mým kolegům v lecčems pomoci či alespoň cosi naznačit a proto jsem se rozhodl tyto přehledy začít zveřejňovat (samozřejmě bez osobní indentifikace klientů!).

Data zde budu postupně v řádu týdnů doplňovat s tím, jak se doplňují data nových klientů v mojí databázi!


Aspekty na této stránce v levém sloupci, čili "+", zahrnují pro zjednodušení všechny tradiční konjunkce (s výjimkou Marse a Saturna), dále trigony a sextily.
Aspekty vpravo, čili "-", zahrnují pro zjednodušení všechny oposice, kvadratury a také i polokvadratury a v případě Marse a Saturna také konjunkce.
(Domnívám se, že není zase až tak důležité přesné stanovení "kvality" jednotlivých aspektů jako spíše jejich statistický výskyt v souvislosti s nemocemi, porovnávaný ve všech případech dle totožných kriterií!)


Vážení kolegové, astrologové.
Pokud byste měli k těmto zde zveřejňovaným datům a vztahům jakékoli připomínky, doplnění či výhrady pocházející z vašich odlišných zkušeností, budu jen rád, když mi dáte vědět!

Leo Švančara, tel.: +420 777 307 887, email: astrolog@leosvancara.cz


Vztahy mezi konstelacemi v horoskopech a nemocemi:

Naposledy spočítáno dne 21.7.2010, průniky vygenerovány z dat a chorobopisů 484 osob

Sdílet tento astrologicko-léčitelský přehled

+ aspekty mezi planetami:

- aspekty mezi planetami:
Slunce+Luna
50 % - Sebevražda
39 % - Nádor tlustého střeva
38 % - Alergie (všeobecně)
32 % - ChOPN (Plíce, obstrukce)
32 % - Deprese
29 % - Zánět (obecně)
28 % - Alkoholismus
27 % - Srdeční selhání
25 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
24 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
23 % - Žaludeční potíže

Slunce+Merkur
69 % - Astma
68 % - TBC či těžké respirační choroby
68 % - Angina pectoris
52 % - Úrazy a nehody
51 % - Žlučové kameny
48 % - Žlučníkové potíže
48 % - Sebevražda
45 % - Srdeční selhání
44 % - Zánět (obecně)
41 % - Alergie (všeobecně)
41 % - Alkoholismus
40 % - Nádor tlustého střeva
39 % - Infarkt myokardu
38 % - Bolesti zad
35 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
32 % - Zrakové vady
31 % - Cukrovka
31 % - ChOPN (Plíce, obstrukce)
31 % - Žaludeční potíže
25 % - Deprese
24 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed

Slunce+Venuše
48 % - Cukrovka
42 % - Alergie (všeobecně)
35 % - Zrakové vady
33 % - Úrazy a nehody
30 % - Zánět (obecně)
29 % - Infarkt myokardu
28 % - Srdeční selhání
24 % - Bolesti zad
23 % - Vysoký krevní tlak
20 % - Alkoholismus

Slunce+Mars
69 % - Nádor břišních orgánů
35 % - Nádor plic
14 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně

Slunce+Jupiter
67 % - Astma
33 % - Cukrovka
31 % - ChOPN (Plíce, obstrukce)
31 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
30 % - Alkoholismus
27 % - Žaludeční potíže
23 % - Deprese
22 % - Vysoký krevní tlak
15 % - Zrakové vady
14 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
13 % - Infarkt myokardu

Slunce+Saturn
67 % - Nádor břišních orgánů
66 % - Astma
34 % - Nádor plic
32 % - Úrazy a nehody
28 % - Zánět (obecně)
27 % - Srdeční selhání
21 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
18 % - Infarkt myokardu
18 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
15 % - Žaludeční potíže

Slunce+Uran
85 % - Alergie na slunce
58 % - Alergie (všeobecně)
34 % - Úrazy a nehody
32 % - ChOPN (Plíce, obstrukce)
26 % - Zrakové vady
23 % - Vysoký krevní tlak
19 % - Deprese
19 % - Žaludeční potíže
17 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed

Slunce+Neptun
33 % - Infarkt myokardu
32 % - Cukrovka
31 % - Zánět (obecně)
15 % - Žaludeční potíže
15 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
12 % - Deprese

Slunce+Pluto
66 % - Nádor břišních orgánů
33 % - Nádor plic
15 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně

Luna+Merkur
49 % - Sebevražda
40 % - Nádor tlustého střeva
35 % - Úrazy a nehody
35 % - Srdeční selhání
33 % - ChOPN (Plíce, obstrukce)
24 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
22 % - Žaludeční potíže
20 % - Vysoký krevní tlak
19 % - Alkoholismus
18 % - Infarkt myokardu
17 % - Deprese
16 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně

Luna+Venuše
67 % - Neurosy
66 % - Chřipka vracející se
50 % - Úrazy a nehody
49 % - Ledvinové potíže
27 % - Srdeční selhání
24 % - Deprese
15 % - Infarkt myokardu

Luna+Mars
66 % - TBC či těžké respirační choroby
38 % - Nádor tlustého střeva
26 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
24 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
20 % - Vysoký krevní tlak
18 % - Alkoholismus
17 % - Srdeční selhání
13 % - Žaludeční potíže
12 % - Deprese

Luna+Jupiter
26 % - Bolesti zad
20 % - Srdeční selhání
18 % - Zrakové vady
12 % - Infarkt myokardu
12 % - Žaludeční potíže

Luna+Saturn
31 % - Zánět (obecně)
25 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
16 % - Žaludeční potíže
13 % - Infarkt myokardu

Luna+Uran
88 % - Sebevražda při depresi
77 % - Ledvinové potíže
69 % - Nádor břišních orgánů
68 % - Kašel
67 % - Ledvinové kameny
66 % - Neurosy
48 % - Bolesti zad
48 % - Sebevražda
34 % - Nádor plic
31 % - ChOPN (Plíce, obstrukce)
21 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
18 % - Deprese
15 % - Zrakové vady

Luna+Neptun
67 % - Vyhřeznutí meziobratlové ploténky
66 % - Nádor břišních orgánů
38 % - Bolesti zad
31 % - Nádor plic
19 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
19 % - Alkoholismus
13 % - Žaludeční potíže

Merkur+Venuše
67 % - Psychosy
50 % - Úrazy a nehody
42 % - Alergie (všeobecně)
40 % - Obezita
25 % - Bolesti zad
25 % - Zrakové vady
18 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
18 % - Srdeční selhání
15 % - Infarkt myokardu
15 % - Žaludeční potíže

Merkur+Jupiter
69 % - Neurosy
48 % - Nádorové onemocnění prsu
39 % - Alergie (všeobecně)
32 % - Alkoholismus
31 % - Nádor plic
23 % - Bolesti zad
20 % - Infarkt myokardu
16 % - Zrakové vady
15 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
14 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně

Merkur+Saturn
35 % - Úrazy a nehody
22 % - Infarkt myokardu
20 % - Vysoký krevní tlak
14 % - Deprese

Merkur+Uran
67 % - Vyhřeznutí meziobratlové ploténky
21 % - Deprese
18 % - Alkoholismus

Merkur+Neptun
85 % - Průduškové astma
67 % - Neurosy
36 % - Bolesti zad
23 % - Zrakové vady
21 % - Alkoholismus

Merkur+Pluto
18 % - Srdeční selhání
11 % - Infarkt myokardu

Venuše+Mars
16 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
12 % - Žaludeční potíže
11 % - Infarkt myokardu

Venuše+Jupiter
69 % - Zubní problémy
37 % - Deprese
31 % - Vysoký krevní tlak
29 % - Zánět (obecně)
27 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
26 % - Bolesti zad
25 % - Zrakové vady
22 % - Žaludeční potíže
22 % - Alkoholismus
20 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně

Venuše+Saturn
50 % - Žlučové kameny
49 % - Žlučníkové potíže
36 % - Bolesti zad
19 % - Zrakové vady
19 % - Alkoholismus
17 % - Srdeční selhání
13 % - Infarkt myokardu
11 % - Deprese

Venuše+Uran
85 % - Srdeční vady
65 % - Neurosy
42 % - Alergie (všeobecně)
35 % - Vysoký krevní tlak
30 % - Zánět (obecně)
24 % - Bolesti zad
15 % - Infarkt myokardu
15 % - Zrakové vady
12 % - Deprese

Venuše+Pluto
33 % - ChOPN (Plíce, obstrukce)
21 % - Alkoholismus

Mars+Jupiter
20 % - Alkoholismus
15 % - Deprese

Mars+Saturn
16 % - Zrakové vady
11 % - Deprese

Mars+Uran
15 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně

Mars+Neptun
19 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
18 % - Srdeční selhání
16 % - Žaludeční potíže
15 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
14 % - Deprese

Jupiter+Saturn
49 % - Ledvinové potíže
39 % - Obezita
24 % - Vysoký krevní tlak
16 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
13 % - Žaludeční potíže

Jupiter+Uran
52 % - Cukrovka
39 % - Obezita
33 % - Vysoký krevní tlak
11 % - Infarkt myokardu

Jupiter+Neptun
33 % - Cukrovka
28 % - Infarkt myokardu
27 % - Zrakové vady
26 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
22 % - Žaludeční potíže
12 % - Deprese

Jupiter+Pluto
18 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
12 % - Deprese
12 % - Žaludeční potíže

Saturn+Uran
11 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně

Saturn+Neptun
69 % - Ledvinové kameny
32 % - Cukrovka
16 % - Zrakové vady

Saturn+Pluto
39 % - Alergie (všeobecně)
11 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně

Uran+Neptun
86 % - Nádorové onemocnění uzlin
24 % - Vysoký krevní tlak
17 % - Zrakové vady
15 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
13 % - Infarkt myokardu

Uran+Pluto
27 % - Srdeční selhání
16 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
14 % - Deprese
13 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně


Slunce-Luna
74 % - Ledvinové potíže
67 % - Neurosy
65 % - Ledvinové kameny
40 % - Obezita
33 % - ChOPN (Plíce, obstrukce)
32 % - Cukrovka
31 % - Vysoký krevní tlak
29 % - Alkoholismus
28 % - Infarkt myokardu
26 % - Srdeční selhání
22 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
21 % - Žaludeční potíže
19 % - Zrakové vady
18 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
17 % - Deprese

Slunce-Venuše
81 % - Nádor plic
67 % - Nádor břišních orgánů
65 % - TBC či těžké respirační choroby
62 % - Nádor tlustého střeva
49 % - Žlučové kameny
48 % - ChOPN (Plíce, obstrukce)
48 % - Žlučníkové potíže
45 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
40 % - Obezita
32 % - Cukrovka
32 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
31 % - Žaludeční potíže
30 % - Alkoholismus
20 % - Deprese
19 % - Srdeční selhání
11 % - Infarkt myokardu

Slunce-Mars
66 % - Chřipka vracející se
65 % - Vyhřeznutí meziobratlové ploténky
59 % - Obezita
42 % - Alkoholismus
35 % - Vysoký krevní tlak
34 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
31 % - Infarkt myokardu
27 % - Žaludeční potíže
27 % - Srdeční selhání
19 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
18 % - Deprese

Slunce-Jupiter
33 % - Zrakové vady
27 % - Bolesti zad
23 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
20 % - Infarkt myokardu
16 % - Srdeční selhání
15 % - Žaludeční potíže

Slunce-Saturn
65 % - TBC či těžké respirační choroby
40 % - Obezita
33 % - ChOPN (Plíce, obstrukce)
31 % - Zrakové vady
28 % - Alkoholismus
27 % - Deprese
23 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
20 % - Vysoký krevní tlak
13 % - Žaludeční potíže

Slunce-Uran
88 % - Ledvinové kameny
87 % - Trombosa
69 % - Zubní problémy
65 % - Astma
51 % - Sebevražda
51 % - Ledvinové potíže
35 % - Vysoký krevní tlak
32 % - Cukrovka
30 % - Alkoholismus
28 % - Infarkt myokardu
23 % - Zrakové vady
21 % - Deprese
20 % - Srdeční selhání
10 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně

Slunce-Neptun
69 % - Nádor břišních orgánů
50 % - Nádor plic
21 % - Alkoholismus
10 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně

Slunce-Pluto
52 % - Žlučové kameny
52 % - Žlučníkové potíže
39 % - Alergie (všeobecně)
32 % - Alkoholismus
16 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
13 % - Infarkt myokardu
11 % - Deprese

Luna-Merkur
52 % - Úrazy a nehody
49 % - Nádorové onemocnění prsu
33 % - Zrakové vady
31 % - Vysoký krevní tlak
27 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
23 % - Bolesti zad
23 % - Deprese
22 % - Infarkt myokardu
18 % - Alkoholismus
16 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
16 % - Žaludeční potíže

Luna-Venuše
66 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
51 % - Žlučníkové potíže
50 % - Nádorové onemocnění prsu
49 % - Žlučové kameny
49 % - Žaludeční potíže
42 % - Alergie (všeobecně)
39 % - Obezita
31 % - Cukrovka
30 % - Zánět (obecně)
25 % - Zrakové vady
21 % - Vysoký krevní tlak
18 % - Alkoholismus
17 % - Deprese
15 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
12 % - Infarkt myokardu

Luna-Mars
86 % - Nádor břišních orgánů
69 % - Chřipka vracející se
66 % - Kašel
66 % - Astma
62 % - Obezita
45 % - Vysoký krevní tlak
41 % - Alergie (všeobecně)
39 % - Alkoholismus
34 % - ChOPN (Plíce, obstrukce)
32 % - Nádor plic
27 % - Infarkt myokardu
24 % - Bolesti zad
23 % - Deprese
20 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
18 % - Zrakové vady
16 % - Srdeční selhání

Luna-Jupiter
89 % - Pneumonie
66 % - Psychosy
66 % - Astma
65 % - Ledvinové kameny
51 % - Cukrovka
41 % - Alergie (všeobecně)
40 % - Nádor tlustého střeva
38 % - Srdeční selhání
35 % - Vysoký krevní tlak
35 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
35 % - Zrakové vady
33 % - Nádor plic
32 % - ChOPN (Plíce, obstrukce)
29 % - Žaludeční potíže
27 % - Infarkt myokardu
26 % - Deprese
23 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně

Luna-Saturn
67 % - Angina pectoris
66 % - Nádor břišních orgánů
52 % - Nádor plic
52 % - Žlučníkové potíže
50 % - Ledvinové potíže
49 % - ChOPN (Plíce, obstrukce)
49 % - Žlučové kameny
49 % - Sebevražda
48 % - Cukrovka
43 % - Vysoký krevní tlak
42 % - Obezita
42 % - Alergie (všeobecně)
40 % - Nádor tlustého střeva
38 % - Srdeční selhání
33 % - Infarkt myokardu
31 % - Úrazy a nehody
29 % - Zánět (obecně)
28 % - Alkoholismus
26 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
19 % - Zrakové vady
18 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
17 % - Deprese
13 % - Žaludeční potíže

Luna-Uran
69 % - Zubní problémy
50 % - Úrazy a nehody
40 % - Obezita
34 % - ChOPN (Plíce, obstrukce)
30 % - Alkoholismus
27 % - Zrakové vady
24 % - Deprese
22 % - Žaludeční potíže
20 % - Srdeční selhání
18 % - Infarkt myokardu
15 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed

Luna-Neptun
51 % - Ledvinové potíže
34 % - Nádor plic
31 % - Úrazy a nehody
23 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
18 % - Deprese
18 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
18 % - Zrakové vady

Luna-Pluto
85 % - Bolesti kolen
69 % - Kašel
43 % - Zánět (obecně)
31 % - Nádor plic
18 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
11 % - Infarkt myokardu

Merkur-Venuše
69 % - TBC či těžké respirační choroby
12 % - Žaludeční potíže

Merkur-Mars
73 % - Nádorové onemocnění prsu
55 % - Srdeční selhání
48 % - Infarkt myokardu
43 % - Zrakové vady
42 % - Obezita
34 % - ChOPN (Plíce, obstrukce)
31 % - Žaludeční potíže
24 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
23 % - Bolesti zad
22 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
21 % - Vysoký krevní tlak
20 % - Deprese
20 % - Alkoholismus

Merkur-Jupiter
65 % - Nádor břišních orgánů
33 % - Nádor plic
19 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
16 % - Zrakové vady
11 % - Deprese

Merkur-Saturn
68 % - Nízký krevní tlak
67 % - TBC či těžké respirační choroby
67 % - Ledvinové kameny
66 % - Vyhřeznutí meziobratlové ploténky
51 % - Ledvinové potíže
42 % - Nádor tlustého střeva
33 % - ChOPN (Plíce, obstrukce)
30 % - Deprese
26 % - Bolesti zad
20 % - Žaludeční potíže
19 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
18 % - Zrakové vady
18 % - Alkoholismus
17 % - Srdeční selhání
13 % - Infarkt myokardu

Merkur-Uran
69 % - Nádor břišních orgánů
35 % - Nádor plic
25 % - Zrakové vady
22 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
18 % - Srdeční selhání
17 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
15 % - Deprese
15 % - Žaludeční potíže

Merkur-Neptun
66 % - Zubní problémy
48 % - ChOPN (Plíce, obstrukce)
42 % - Obezita
34 % - Nádor plic
29 % - Srdeční selhání
27 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
22 % - Alkoholismus
17 % - Deprese
15 % - Žaludeční potíže

Merkur-Pluto
23 % - Zrakové vady
21 % - Vysoký krevní tlak

Venuše-Mars
81 % - Obezita
67 % - Vysoký krevní tlak
67 % - Psychosy
58 % - Alergie (všeobecně)
49 % - Cukrovka
42 % - Zrakové vady
39 % - Nádor tlustého střeva
37 % - Bolesti zad
29 % - Srdeční selhání
20 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
19 % - Žaludeční potíže
19 % - Alkoholismus
15 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
12 % - Infarkt myokardu

Venuše-Jupiter
9% - Nádorová onemocnění jiná, obecně
87 % - Srdeční vady
68 % - Astma
58 % - Alergie (všeobecně)
52 % - Nádor plic
49 % - Sebevražda
48 % - Bolesti zad
40 % - Zrakové vady
34 % - Vysoký krevní tlak
32 % - Úrazy a nehody
32 % - ChOPN (Plíce, obstrukce)
31 % - Zánět (obecně)
25 % - Deprese
20 % - Alkoholismus
17 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
15 % - Žaludeční potíže
13 % - Infarkt myokardu

Venuše-Saturn
89 % - Psychosy
51 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
45 % - Deprese
45 % - Žaludeční potíže
43 % - Zánět (obecně)
42 % - Alergie (všeobecně)
40 % - Nádor tlustého střeva
34 % - Úrazy a nehody
33 % - Cukrovka
31 % - Vysoký krevní tlak
26 % - Zrakové vady
22 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
18 % - Infarkt myokardu
17 % - Srdeční selhání

Venuše-Uran
65 % - Kašel
35 % - Úrazy a nehody
31 % - Cukrovka
24 % - Vysoký krevní tlak
24 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
23 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
20 % - Alkoholismus
19 % - Deprese
19 % - Žaludeční potíže
17 % - Zrakové vady
13 % - Infarkt myokardu

Venuše-Neptun
74 % - Nádorové onemocnění prsu
67 % - Zubní problémy
48 % - Ledvinové potíže
20 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
16 % - Zrakové vady

Venuše-Pluto
31 % - Zánět (obecně)

Mars-Jupiter
77 % - Ledvinové potíže
69 % - Neurosy
49 % - Sebevražda
38 % - Deprese
37 % - Žaludeční potíže
37 % - Srdeční selhání
36 % - Bolesti zad
35 % - Cukrovka
34 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
33 % - Úrazy a nehody
29 % - Alkoholismus
28 % - Infarkt myokardu
18 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
18 % - Zrakové vady

Mars-Saturn
66 % - Nádor břišních orgánů
57 % - Vysoký krevní tlak
52 % - Žlučové kameny
50 % - Žlučníkové potíže
49 % - Úrazy a nehody
41 % - Zánět (obecně)
35 % - Infarkt myokardu
34 % - Nádor plic
33 % - Cukrovka
27 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
26 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
24 % - Bolesti zad
23 % - Zrakové vady
17 % - Srdeční selhání
15 % - Žaludeční potíže

Mars-Uran
69 % - Ledvinové kameny
52 % - Žlučníkové potíže
50 % - Cukrovka
50 % - Žlučové kameny
33 % - ChOPN (Plíce, obstrukce)
33 % - Infarkt myokardu
32 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
27 % - Zánět (obecně)
25 % - Srdeční selhání
23 % - Deprese
21 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
19 % - Žaludeční potíže
19 % - Zrakové vady
19 % - Alkoholismus

Mars-Neptun
67 % - TBC či těžké respirační choroby
32 % - Deprese
30 % - Žaludeční potíže
25 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
18 % - Alkoholismus

Mars-Pluto
50 % - Sebevražda
34 % - Zrakové vady
33 % - Vysoký krevní tlak
28 % - Infarkt myokardu
20 % - Srdeční selhání

Jupiter-Saturn
88 % - Alergie na slunce
41 % - Alergie (všeobecně)
33 % - Úrazy a nehody
31 % - Zánět (obecně)
27 % - Žaludeční potíže
23 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
17 % - Deprese
15 % - Zrakové vady
12 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně

Jupiter-Uran
74 % - Nádorové onemocnění prsu
67 % - Nádor břišních orgánů
35 % - Nádor plic
25 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
19 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
15 % - Zrakové vady
13 % - Žaludeční potíže
12 % - Deprese

Jupiter-Neptun
66 % - Psychosy
45 % - Zánět (obecně)
38 % - Alergie (všeobecně)
34 % - ChOPN (Plíce, obstrukce)
28 % - Alkoholismus
17 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
16 % - Žaludeční potíže
12 % - Deprese

Saturn-Uran
86 % - Nádorové onemocnění uzlin
52 % - Cukrovka
49 % - Ledvinové potíže
34 % - Úrazy a nehody
32 % - Zrakové vady
25 % - Srdeční selhání
20 % - Infarkt myokardu
18 % - Deprese
17 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
16 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed

Saturn-Neptun
88 % - Alergie na slunce
68 % - Nízký krevní tlak
39 % - Alergie (všeobecně)
35 % - Úrazy a nehody
31 % - Nádor plic
31 % - Žaludeční potíže
28 % - Alkoholismus
26 % - Deprese
26 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
19 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
17 % - Zrakové vady
15 % - Infarkt myokardu

Saturn-Pluto
73 % - Nádorové onemocnění prsu
66 % - Nádor břišních orgánů
32 % - Nádor plic
31 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
26 % - Bolesti zad
20 % - Srdeční selhání
16 % - Zrakové vady
15 % - Infarkt myokardu

Uran-Neptun
48 % - Bolesti zad
31 % - Úrazy a nehody
26 % - Zrakové vady
24 % - Vysoký krevní tlak
22 % - Infarkt myokardu
20 % - Nádorová onemocnění jiná, obecně
20 % - Srdeční selhání
14 % - Deprese
12 % - Žaludeční potíže

Uran-Pluto
31 % - ChOPN (Plíce, obstrukce)
13 % - Deprese

Neptun-Pluto
52 % - Žlučové kameny
50 % - Cukrovka
50 % - Žlučníkové potíže
28 % - Infarkt myokardu
23 % - Žaludeční a dvanácterníkový vřed
21 % - Žaludeční potíže
15 % - Deprese

R E K L A M A :
Horoskopy na Kafe.cz.

Obsah stránek:
 1. Můj e-SHOP
 2. Hlavní stránka
 3. Horoskop on-line!
 4. Rychlá diagnosa a návrh vaší terapie
 5. Švančarovy léčivé substance
 6. Články a zprávy
 7. Zajímavosti:
  - choroby a konstelace
  - signatury planet a homeopatických léků
 8. Lunární horoskop!
 9. Astrologie
 10. Léčba vašich nemocí
 11. Homeopatie
 12. Horoskopy
 13. Formace podvědomí
 14. Vaše dotazy
 15. Léčba na dálku
 16. KontaktCo pro vás mohu dále udělat? 


Copyright © 2009 Leo Pavel Švančara. All Rights Reserved. Tento web, zaměřený na témata astrologie, na horoskopy, hypnozu, EFT, aktivní formaci podvědomí a homeopatii, provozujeme v rámci našich serverů Regionalist.cz, Iglau.cz a CWBC.cz

Právě je zde on-line , počet návštěvníků dnes (čtenářů včera: 42), čtenářů tento měsíc 466, kartičky: 5